Leikki on osa koulutyötä

Leikki on osa koulutyötä

sunnuntai 4. lokakuuta 2015

Ope, leikitään taas hedelmäsalaattia

Niin, tänään taas leikittiin. Ja kuten otsikossa jo vihjasin, hedelmäsalaattia jälleen kerran. Hedelmäsalaattia on leikitty luokissani lukemattomia kertoja ja aina uudestaan sitä toivotaan. Tällä en yritä sanoa, että kyseinen leikki olisi se leikki, jota kaikkien tulisi leikkiä. Suosittelen kuitenkin kokeilemaan hedelmäsalaattia, sillä kyseinen paikanvaihtoleikki tuntuu olevan ainakin minun oppilaitteni suuressa suosiossa vuodesta toiseen.

Itse sain ilon leikkiä hedelmäsalaattia ensimmäistä kertaa puhe- ja ilmaisukasvatuksen erikoistumisopinnoissani 90-luvun puolivälissä. Leikki varmasti on ollut olemassa jo kauan ennen sitä, minä vain en juurikaan koulutaipaleellani päässyt leikkimään oikeastaan mitään ennen draamaopintoja. Hedelmäsalaatti teki minuun vaikutuksen heti ensimmäisellä kerralla. Se on helppo oppia, joten leikki lähtee toimimaan oikeastaan heti. Leikissä on sopivasti liikettä, mutta ei kuitenkaan liikaa. Osallistujille on omat paikat, joten leikki pysyy rajatulla alueella. Hedelmäsalaattia on myös vaivatonta varioida eri oppiaineisiin sekä aiheisiin. Ehkäpä juuri siksi olen aina pitänyt hedelmäsalaatista ja kyseinen leikki kulkee edelleen mukanani luokasta luokkaan.

Hedelmäsalaatti
Leikissä istutaan piiriin asetetulla tuoleilla. Osallistujat jaetaan hedelmäryhmiin, joita on muutamia erilaisia, esim. appelsiinit, banaanit, omenat ja mandariinit. "Hedelmät" istuvat tuoleillaan ja yksi osallistujista seisoo piirin keskellä huutamassa vuoronperään eri hedelmiä. Kun ilmoille kajahtaa esim. omenat, kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat oppilaat nousevat ylös tuoleistaan ja vaihtavat paikkaa. Piirin keskellä seissyt "huutaja" yrittää myös päästä istumaan yhteen juuri vapautuneista tuoleista. Mikäli hän onnistuu, huutajaksi jää se osallistujista, joka ei löytänyt itselleen istumapaikkaa. Kun huudetaan "hedelmäsalaatti", kaikki penkeillä istuneet hedelmät vaihtavat paikkaa. Hedelmäsalaatti -leikki muotoutuu moneksi. Leikkiä voi käyttää esim. maantieteen harjoittelussa, jolloin jokainen oppilas saa hedelmien sijasta itselleen oman maan. Opettajan huutaessa eri maanosia, oppilas vaihtaa paikkaa, mikäli hänen maansa kuuluu kyseiseen maanosaan. Kaikki oppilaat vaihtavat paikkaa huudolla: "maapallo". Ympäristötiedon tunneilla leikki taas toimii eläinten luokittelussa nimellä eläintarha. 

Leikkiä opeteltaessa on hyvä tehdä muutama harjoituskierros todella hitaalla vauhdilla. Leikkivauhdin säilyessä rauhallisena pystyy helpommin välttämään mahdolliset säntäilyt ja törmäilyt. On myös hyödyllistä sopia jo ennakkoon, kuinka toimitaan tilanteessa, jossa vapaalle paikalle saapuu useampi oppilas yhtä aikaa. Näin pystytään kesken leikin tiimellyksen ratkaisemaan helpommin kenelle paikka kuuluu.

Alkuperäisen hedelmäsalaatin piirimuodostelman rakentaminen vaatii luokassa yleensä aina järjestelyjä. Pulpettien ja tuolien siirtelyn vuoksi välillä itsekin harkitsen vielä toisen kerran alanko roudaamaan leikkitilaa luokkaani. Olenpa kuullut, että jollain opettajalla leikkimisen aloittaminen koulussa "kaatuu" juuri tilanahtauteen ja ajan puutteeseen.

Minä en ainakaan pulpetteja ryhdy siirtelemään. Siihen ei kerta kaikkiaan ole aikaa ja selkäkin siinä voi venähtää!

Ei hätää, hedelmäsalaattia niin kuin monia muitakin leikkejä voi tehdä myös omilla paikoilla. Liikkuminen pulpettien välissä tosin vaatii hidasta vauhtia. Ja sehän sopii, hidastempoinen leikki on helpommin open ohjattavissa eikä se niin helposti "karkaa käsistä" liiallisen vauhdin ja sen mukana tuoman mahdollisen villiintymisen vuoksi.

Matikkasalaatti
Luokassani oppilaat istuvat pareittain pulpettiensa ääressä. Kerroin jokaiselle oppilaalle numeron, jonka hän painoi mieleensä. Ohjeistin oppilaita myös nostamaan omaa numeroaan vastaavan määrän sormia pystyyn. Kun sanoin: "Ykköset ja kolmoset", kaikki oppilaat, joiden luku on yksi tai kolme nousivat ylös tuoleistaan ja vaihtoivat paikkaa. Päästyään uuden parin viereen, oppilas ja hänen uusi parinsa näyttivät toisilleen sormensa ja laskivat lukunsa yhteen. Kun sanoin: "Matikka", kaikki oppilaat vaihtoivat paikkojaan. Useimmiten matikkasalaatissa numeroiksi riittävät luvut yhdestä kymmeneen, jolloin oppilas voi käyttää sormiaan muistin tukena. Suuremmilla ja vaikeammilla numeroilla voi käyttää halutessaan myös oppilaille jaettavia muistilappuja. Aiomme leikkiä matikkasalaattia myös kertolaskuilla, kunhan olemme päässeet matematikassa niin pitkälle.

Kirjainsalaatti, tavusalaatti
Kun luokkani opetteli lukemista, teimme matikkasalaatin tyylistä leikkiä kirjaimilla. Jaoin jokaiselle oppilaalle yhden, lapulle kirjoitetun kirjaimen. Merkistäni esim. kaikki luokan A-oppilaat ja U-oppilaat nousivat ylös ja vaihtoivat paikkaa. Kun uusi paikka oli löytynyt, oma kirjain yhdistettiin vieruskaverin kirjaimen kanssa ja syntynyt tavu luettiin yhdessä. Leikissä kannattaa jakaa oppilaille enemmän vokaaleja, jotta luettavia tavuja syntyisi helpommin. Lisäksi konsonanttioppilaita kannattaa ohjeistaa vaihtamaan samanaikaisesti paikkojaan, jottei syntyisi vaikealukuisia vain konsonanteista muodostuvia tavuja. On huomattavasti helpompi lukea tavuja AS tai OO kuin tavuja SK tai KK. Lukutaidon karttuessa aiempaa leikkiä voi leikkiä myös tavulapuilla. Oppilaiden vaihtaessa paikkojaan tavulaput yhdistetään uuden vieruskaverin kanssa ja muodostuneet sanat luetaan yhdessä.

Yhdyssanasalaatti
Yhdyssanoja saa keksittyä ja harjoiteltua myös leikkimällä samaa leikkiä. Jaoin oppilaille sanalappuja, joihin itse olin kirjoittanut lyhyitä, helppolukuisia substantiiveja. Osa sanoista oli eläimiä, osa kulkuneuvoja, osan ollessa kasviksia ja osan erilaisia esineitä. Jakaessani lappuja pyysin oppilasta lukemaan lapussa olevan sanan ääneen. Näin varmistin, että jokainen tietää varmasti, mitä lapussa lukee. Kun oppilaat ohjeitteni mukaan vaihtoivat paikkojaan, he saivat sanalappunsa uuden luokkaverin lapun viereen. Näin luokassa syntyi vieruskavereiden pulpeteille monenlaisia uusia, hauskoja ja jopa entuudesta tuntemattomia yhdyssanoja. Oletko esimerkiksi ennen kuullut moottoridödöstä tai rakettiluistimista? Uusista yhdyssanoista saa aikaan monenlaista keskustelua sekä uusia leikkejä ja esityksiä, joissa juuri keksittyjä asioita pääsee kokeilemaan.

Lausesalaatti
Tässä leikissä jaoin luokkaani neljää eri väriä olevia lappuja. Punaisissa lapuissa luki sana, joka vastasi kysymykseen: mikä? Keltaisissa lapuissa sana vastasi taas kysymykseen: mitä tekee? Vihreiden lappujen sana vastasi kysymykseen: millainen? ja sinisten lappujen kysymykseen: missä? Ohjasin saman pöydän ääreen istumaan neljä oppilasta, yhden kutakin väriä. Jokainen pöytäryhmä muodosti sanalapuillaan lauseen, joka luettiin yhdessä muulle luokalle. Pyysin aluksi keltaisia vaihtamaan paikkaansa, sitten punaisia jne. Aina paikanvaihdon jälkeen pöytäryhmissä muodostettiin lapuista lauseet ja luettiin ne. Kun sanoin: "Lausesalaatti", kaikki oppilaat vaihtoivat paikkojaan. Oppilaiden tuli leikin kuluessa huolehtia, että jokaisessa pöydässä oli aina yksi punainen, yksi keltainen, yksi vihreä ja yksi sininen lappu.

Oppilaat voivat myös itse keksiä ja kirjoittaa lappuihinsa leikissä tarvittavat sanat. Muistutan oppilaille, että keksittävät sanat voivat olla aivan tavallisia ja autan tarvittaessa sanojen keksimisessä. Olen nimittäin huomannut, että lapsi ei aina välttämättä onnistu saamaan mitään paperille, varsinkin kun hän haluaa keksiä oikein mojovan ja ehkä hauskankin sanan. Kannattanee myös vielä tarkistaa ettei lapuista löydy sanoja, jotka eivät sovi lasten suuhun.

Muuttopäivä (sateenkaari)
Liikuntatunnilla kokeilimme alunperin muuttopäivä -nimellä kulkenutta leikkiä, jota varioimme muistuttamaan hedelmäsalaattia. Merkitsin joukkuenauhoilla kentälle sinisiä, punaisia, keltaisia ja vihreitä "pesiä" muutaman metrin etäisyydelle toisistaan. Pyysin jokaisen pesän luo kaksi oppilasta ja kerroin, että heidän varpaankärkensä tulisi koskettaa pesän eli maassa olevan nauhan reunaa. Kun sanoin jonkun pesän värin, esim. "keltainen", kaikkien keltaisissa pesissä olleitten oppilaiden tuli muuttaa toiseen, juuri vapautuneeseen pesään. Sateenkaari -huudolla kaikki oppilaat irtautuivat pesistään ja muuttivat toiseen. Kokeilimme leikkiä erilaisilla liikkumistavoilla: kävellen, hölkäten, hiipien kuin kissat, pomppien kuin puput, suurena kuin jättiläiset, pienenä kuin puolukat, leijaillen kuin höyhenet jne.

Rytmisalaatti (beatbox)
Musiikintunnilla harjoittelimme oppilaiden kanssa tahdin mittaisia rytmejä. Taputettuamme rytmit yhdessä jaoin jokaiselle oppilaalle yhden rytmeistä paperilapulle kirjoitettuna. Samanlaiset rytmit oli kirjoitettu samanväriselle paperille. Rytmit olivat seuraavat: 1) taa, tauko, ti-ti, tauko (keltainen),      2) tauko, taa, tauko, taa (vihreä), 3) ti-ti, ti-ti, ti-ti, ti-ti (punainen), 4) taa, ti-ti, taa, taa (sininen).
Ykkösrytmissä käytettiin rytmisanana äännettä "p", kakkosrytmissä äännettä "t", kolmosrytmissä "ts" ja nelosessa äännettä "k". Oppilaat vaihtoivat paikkaa rytmiensä kanssa antamieni ohjeiden mukaisesti niin, että vierekkäin oli aina kaksi eri väristä rytmiä. Oppilaat aloittivat oman rytminsä parin kanssa antamani lähtölaskennan jälkeen yhdenaikaisesti. Samalla kun parit toistivat rytmejään kahdestaan, luokan täytti oppilaiden yhdessä ilmoille beatboxaama rytmimaisema.

Oppilaitteni reaktiot ensimmäisten hedelmäsalaattiemme jälkeen olivat juuri sitä, mitä toivoisi kuulevan useammin koulutunneilla. 

Ope, tehää tää uudestaan!

Lapset usein haluavat leikkiä samoja, tutuiksi tulleita leikkejä uudestaan ja uudestaan. Tuttuun ja hyväksi havaittuun palaaminen kerta toisen jälkeen näkyy myös aikuisiässä. Kuinka monta kertaa olenkaan istunut samalla paikalla aamubussissa tuijottaen tutuiksi tulleita kanssamatkustajien niskoja tai syönyt hyvinkin tutunmakuisia muroja samalta lautaselta lempilusikalla aamusta toiseen.

Leikki, mikä on opittu yhdessä alkuopetuksessa, saattaa innostaa oppilaita siis vielä alakoulun loppumetreillä. Toki leikkiä on saatettu säätää ja muokata ikäryhmälle paremmin istuvaksi esim. muuttamalla leikissä mukana olevat oppisisällöt ikäryhmän mukaan. Ykkösluokan alussa leikkiin liittyvät esim. yhteenlaskut lukualueella 1-5 ja jonkun vuoden kuluttua ollaankin jo kertolaskuissa leikin idean pysyessä muuten samana. Myös äidinkielen, liikunnan, musiikin tunneille leikki sopii ja on muunneltavissa vaivattomasti oppilaiden taitojen ja oppitunnin tavoitteiden mukaiseksi. Hedelmäsalaattia leikkivät toki vielä aikuisetkin, kuten itsekin tein opiskeluaikoinani. Kyseinen leikki toimii mainiosti opettajaryhmien leikki- ja draamakoulutuksen lämmittelyleikkinä, ollaanpa sitä joskus leikitty opettajakollegoiden kanssa raskaan työpäivän jälkeen ennen opettajankokousta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti